Discover the wild within

April 2nd- 5th, 2021

A three-day retreat of yoga, meditation, hurling, aith allais, wild food foraging and the exploration of Irish language.

Díseart trí lá le íoga, machnamh, iománaíocht, sealgaireacht de bia fiáin agus mionchíoradh an teanga.

Wild food foraging: Seaweed and Spring Greens: Learn how to identify and prepare the most mineral and nutrient rich foods in the country, giving your health a huge boost, for free!

Baileoimid feamainn agus péacáin an earraigh ionas go mbeidh tú ag filleadh abhaile chomh folláin le breac.

 

Sweatlodge: Reviving an ancient Celtic tradition, we will perform a ceremonial sweatlodge on the Atlantic cove beach of Clogher.

Is seannós sa cultúr seo ná Áith Allais agus rachaimid go Trá Cloghoir chun searmanais a roinneadh le chéile ann.

 

Poetry and Conversation Circles: How to fall in love in your language, Irish classes like you've never experienced. Discover the hidden truths in the Irish language which is derived from the land itself and lends itself to our inner file with Siobhán de Paor.

Filíocht agus Ciorcal Cómhrá: Freastaloimid ar an dteanga chomh maith, rachaimíd ar thóir seoda na Gaeilge le file Siobhán de Paor, ag tochailt chun ciall a bhaineadh as an domhain istigh agus an fiántas amuigh.

Hurling: Learn the joy of our indigenous game from a Master player with Diarmuid Lyng.

Iománaíocht: Imir ár gcluiche dúchais iománaíocht ó sár imreoir, Diarmuid Lyng.

 

Kundalini Yoga is Machnamh: Yoga practice for the modern age with Timmy Creed.

Déánfaimíd Kundalini Íoga ar maidin with múinteoir Timmy Creed.

 

Cost:

Cost for the weekend is €350 and includes dormitory accommodation and all (organic vegetarian) meals

 

Early Bird Rate of €300 paid in full one month before retreat start date.

€50 non-refundable deposit secures your place. 

Please include the name of the retreat you wish to attend in payment/subject line.

You can pay through the paypal link below to wildirishretreat@gmail.com or contact us at the same address for other payment options

Táille:

€350 an costas don deireadh seachtaine le lóistín suanlios is béilí (veigeatórach is orgánach) san áireamh.

Mochóirí: €300 íoctha mí riomh dáta tosaigh an díseart.

€50 neamh inaisíoctha chun do spás a choiméad

Chuir anim an díseart a bhfuil tú ag iarraidh freastal ar sa líne eolas más é do thoill é.

D'fhéadfaí íoc le Paypal go dtí an chúntas wildirishretreat@gmail.com nó téigh i dteangmháil linn do roghanna eile

© 2017 by Wild Irish Retreat

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon