Awaken your Heritage

April 10th - 13th, 2020

A three-day retreat of yoga, meditation, hurling, aith allais, wild food foraging and the exploration of Irish language.

Díseart trí lá le íoga, machnamh, iománaíocht, sealgaireacht de bia fiáin agus mionchíoradh an teanga.

Rewilding as Gaeilge: Join us for a three-day retreat to revive your Irish with yoga, seaweed and wild green foraging, hurling, poetry, hillwaking, sweatlodge, organic meals and more. This is a regeneration for the body, mind and soul on the spectacular West Kerry coast.

Welcome to speakers with basic to fluent Irish.

 

Athfhiáinú as Gaeilge: Bí linn do dhíseart trí lá chun athbheochan a dhéanamh ar do chuid Gaeilge le íoga, machnamh, iománaíocht, áith allais, sealgaireacht de bia fiáin, filíocht, bia órgánach is a thuile. Seo athbheochan don corp, meon is anam leis

Oirúinach dóibh le Gaeilge bunúsach nó flúirseach.

 

Wild food foraging: Seaweed and Spring Greens: Learn how to identify and prepare the most mineral and nutrient rich foods in the country, giving your health a huge boost, for free!

Baileoimid feamainn agus péacáin an earraigh ionas go mbeidh tú ag filleadh abhaile chomh folláin le breac.

 

Sweatlodge: Reviving an ancient Celtic tradition, we will perform a ceremonial sweatlodge on the Atlantic cove beach of Clogher.

Is seannós sa cultúr seo ná Áith Allais agus rachaimid go Trá Cloghoir chun searmanais a roinneadh le chéile ann.

 

Poetry and Conversation Circles: How to fall in love in your language, Irish classes like you've never experienced. Discover the hidden truths in the Irish language which is derived from the land itself and lends itself to our inner file with Siobhán de Paor.

Filíocht agus Ciorcal Cómhrá: Freastaloimid ar an dteanga chomh maith, rachaimíd ar thóir seoda na Gaeilge le file Siobhán de Paor, ag tochailt chun ciall a bhaineadh as an domhain istigh agus an fiántas amuigh.

 

Hurling: Learn the joy of our indigenous game from a Master player with Diarmuid Lyng.

Iománaíocht: Imir ár gcluiche dúchais iománaíocht ó sár imreoir, Diarmuid Lyng.

 

Kundalini Yoga is Machnamh: Yoga practice for the modern age with Timmy Creed.

Déánfaimíd Kundalini Íoga ar maidin with múinteoir Timmy Creed.

 

Sound Healing: Singing bowl therapy and Yoga Nidra from Niamh Devine.

Leigheas Fuaime: Leigheas babhla creathadh is Íoga codladh le Niamh Devine

Cost:

Cost for the Dúisigh do Dhúchas weekend is €350 and includes dormitory accommodation and all (organic vegetarian) meals

 

Early Bird Rate of €300 paid in full two months before retreat start date.

€50 non-refundable deposit secures your place. Full amount to be paid one month before retreat begins.

Please include the name of the retreat you wish to attend in payment/subject line.

You can pay through the paypal link below to wildirishretreat@gmail.com or contact us at the same address for other payment options

Táille:

€350 an costas don deireadh seachtaine Dúisigh do Dhúchas le lóistín suanlios is béilí (veigeatórach is orgánach) san áireamh.

€50 neamh inaisíoctha chun do spás a choiméad

Mochóirí: €300 íoctha dhá mhí riomh dáta tosaigh an díseart

Chuir anim an díseart a bhfuil tú ag iarraidh freastal ar sa líne eolas más é do thoill é.

D'fhéadfaí íoc le Paypal go dtí an chúntas wildirishretreat@gmail.com nó téigh i dteangmháil linn do roghanna eile

© 2017 by Wild Irish Retreat

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon