AN CORP
AN MEON
AN ANAM

Scoil scairte

Seo cuireadh.

Go dtí an té atá ag iarraidh a chuid Gaeilge a usáid ach nár tháinig chuici fós.

Cloistear go mionminic é i gcomhluadar agus i gcómhrá le hÉirinnigh faoin teanga, an téama is coitianta ná go bhfuil constaic deimhin san intinnn againn i gcomhthéacs an teanga a usáid.

 

Más rud é gur tháinig sé ó droch mhúinteoir, creideamh bréagach gur teanga míúsáideach í nó náire ó thaobh caighdeán de; cuireann na constaic seo isteach orainn maidir léi a usáid, cé go bhfuil dhá bhliain déag caite againn í a fhoglaim. 

'Sé príomhaidhm an Díseart Fhián Gaelach ná Gaeilge a shaorú ón seomra ranga. Chun í a thógaint amuigh faoin aer úr. Chun beocht an teanga a ligint amach asat; creidimid go gcabhraíonn sé bheith foghlaimthe le linn an obair.

Mar an balla a chuireann bac le sruth on Gaeilge, ná an balla a chuireann bac ar an nasc leis an nádúr.

Is turas fada é an turas filleadh ar ár ndúchas. Tar linn is tógfaimid an céad céim le chéile.

the hedge school

This is an invitation

To the man or woman who  longs to be speaking Irish but never got round to it.

In hundreds of conversations with Irish people about Irish, we have encountered a common theme; there exists a block in our psyche towards speaking Irish. 

Be it created by a mediocre teacher, a false belief that it is a 'useless' language or a shame in a lack of proficiency, this block prevents us from using language we spent twelve years studying. 

Wild Irish Retreat's mission is to reclaim the Irish language from the classroom. To bring it out into the open.  We believe that for the language to live inside you, it must be taught in the doing. 

For the wall that blocks the flow of our Irish is the same wall that disconnects us from Nature.

The journey back to native selves is a long one. Come and let us take the first step together.

Is my Irish good enough?

Fáilte roimh réime leathan de caighdéan Gaeilge. ó líofa go bunúsach.

Tá an díseart dírithe ar súid a bhfuil taréis an teanga a fhoghlaim ar scoil is go bhfuil sí suanach (dormant) iontu.   Beidh gníomhaí dhá theangach dár ndóigh is beidh iarracht faoi leith aistriúchán beo a dhéanamh ach is lán tumadh Gaeilge atá i gceist so ní bhíodh sé oirúinach do thosaitheoirí  áfach sé Gaeilge teanga an deireadh seachtaine.

We welcome a broad range of Irish speakers from fluent to basic. The retreat is aimed at those who have learned Irish previously or at school who haven't had a chance to practice it since! All activities will be bilingual and we will translate the important stuff so you will understand all that's happening regardless of your ability. This is however an immersion weekend and retreaters are asked to make the effort to communicate with one another in Irish, no matter how broken.  Is fearr Gaeilge briste ná Béarla cliste anseo, so it will not suit absolute beginners.

I ngach díseart beidh...

Each retreat will include...

Tús Maith

Gach maidin beidh rang yoga is machnamh le cleachtaí ón dtraidisiún Hatha, Kundalini is Satyananda

Aire ar do bholg

Beidh béilí orgánach veigeatóracha ag baint úsáid as bia fásta go háitúil.is bia fiáin.

Focail Nua

Tar éis bricfeasta, ar an dara cupán caife beidh ciorcal cómhrá againn chun fóclóir a baineann le cúramaí an lae a chúrdú.

TEISTIMEIREACHT

It is indeed ‘Wild’, will take you back to your childhood and your youth, before modern civilisation applied its demands and its restrictions, its bonds and chains; and it’s certainly very Irish, connections made in this very spiritual corner of this island to all that binds us as human beings, through our language, yes, which we’re immediately encouraged to speak but only to our own ability, and without pressure, but also through our hearts, through our souls, the brain and the mind now mere instruments, as opposed to being the control centre.

Diarmuid O'Flynn, Founder 'Ballyhea says no'

© 2017 by Wild Irish Retreat

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon